Finnmark Takst er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter. Etterspørselen etter boligtakster er særlig høy. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved refinasiering

Hvem vi er

Vi er

  • sertifisert i Byggmestrenes Takseringsforbund.
  • fagmenn med bred byggfaglig erfaring,
  • takstmann for hele Finnmark.

Kontakt

Vi holder til i Nordskogvegen 1 i Båtsfjord

Telefon: 930 12 275
Epost: post@finnmark-takst.no

Fagmann-Garanti

Finnmark takst er medlem i Byggmestrenes Takseringsforbund. Vårt fokus er at både kjøper og selger skal føle seg trygg i etterkant av en bolighandel.

Stol på oss
”Forbrukerne har blitt mer sårbare i bolighandelen, blant annet fordi de ikke får en egen prisvurdering fra takstmann“

— Thomas Bartholdsen (fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet

Les mere..

Uttalelser

Gørhild Olsen

Boligselger

“Med tilstandsrapport blir bolighandelen mye tryggere”

Gørhild Olsen Boligselger

Jan Eirik Grønberg

Takstmann

“De fleste er vel klar over at det er dyrt å "reparere" våtrom. Finnmark Takst har den kompetansen og utstyret som skal til for å finne feil og mangler. Se også Våtrom

Jan Eirik Grønberg Takstmann

Randi Flesland

fhv direktør i Forbrukerrådet

Boligkjøp uten tilstandsrapport er "en risikosport"

Randi Flesland fhv direktør i Forbrukerrådet

Finnmark Takst tilbyr..

Verdivurdering

Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap, det er først og fremst en antatt verdi basert på markedet og eiendommen

Verditakst

Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.

Skadetakst

Forsikringsselskap krever en skadetaksering ved forsikringssaker for å kunne beregne kostnader som evt skal dekkes av en forsikring.

I tilfeller hvor forsikringen ikke dekker en skade, kan det være lønnsomt å innehente en skadetakst for å beregne skade/ kostnadsomfang for å slippe senskader forbundet med den aktuelle skaden.

Eierskifterapport

En Eierskifterapport er rapporten enhver kjøper og selger minst bør kreve ved en bolighandel.

Se også Eierskifterapport vs. Tilstandsrapport

Tilstandsanalyse

En tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, f.eks. ferdigbefaring, garantibefaring, taksering, kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan.​

Lånetakst

Lånetakst vil si den den boligverdien som banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boliger. Lånetaksten er basert på verditaksten, og ligger vanligvis 20% under den.